Ana sayfa Güncel 21. yüzyılın kaderini belirleyecek o proje Türkiye’yi nasıl etkileyecek

21. yüzyılın kaderini belirleyecek o proje Türkiye’yi nasıl etkileyecek

74
0
PAYLAŞ

Nejat Eslen yazdı

Kaderin cilvesine bakın. Kapitalist sistem sayesinde gelişen ve küresel liderliğe yükselen ABD, korumacı ekonomi uygulayarak çıkarlarını ve küresel jeopolitik konumunu korumaya çalışırken, yönetimde komünizmi benimseyen ve sürdüren Çin, serbest ticaretin, küreselleşmenin ve liberalizmin savunuculuğunu yapmaktadır.

ABD, on dokuzuncu yüzyılın lider ülkesi İngiltere’nin uyguladığı yöntemleri inceleyerek, dersler çıkararak ve uygulayarak gelişti, refah düzeyini yükseltti, güçlendi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra küresel liderliği ele geçirdi. Ayrıca ABD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra liberal ekonomik düzeni ve serbest ticareti esas alan yeni bir dünya düzenini kurumları (BM, NATO, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, bölgesel güvenlik ve ekonomik ittifaklar) ile birlikte gerçekleştirerek küresel liderliğini garanti altına almaya gayret gösterdi.

Günümüzün küresel jeopolitik meselesi ABD için küresel liderliğini sürdürebilmek, Çin için ise küresel liderliği ele geçirmektir. Çin bu konuda iddialıdır ve yirmi birinci yüz yılın ilk yarısı tamamlanmadan küresel liderliği ele geçireceğini resmen açıklamıştır.

ÇİN'İN ÖNEMLİ HAMLESİ

Çin’in küresel liderliği ele geçirmesi, üretimde ve teknoloji geliştirme yarışında ABD’nin önüne geçmesi, başta Hint-Pasifik coğrafyası olmak üzere, açık denizlerde, deniz ticaret yollarında Amerika’ya üstünlük sağlaması, kritik coğrafi bölgelerde Amerikan askeri gücünü dengelemesi, enerji güvenliğini garanti etmesi, uzayda ve siber ortamda serbest hareket edebilmesi ve en önemlisi ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurduğu uluslararası düzeni kurumları ile birlikte kendi çıkarlarına göre yeniden şekillendirmesi anlamına gelmektedir.

Çin’i diğer Asya ülkelerine Avrupa’ya ve Afrika’ya bağlayan deniz ve kara ticaret yolları için alt yapı yatırımlarının tesisini amaçlayan, dünya nüfusunun yüzde altmış ikisine, bilinen enerji kaynaklarının yüzde yetmiş beşine sahip olan, küresel üretimin yüzde otuzunu sağlayan altmış altı ülkenin yer aldığı, bir trilyon dolara mal olacağı hesap edilen yeni İpek Yolu, resmi adı ile Bir Kuşak Bir Yol Projesi, küresel liderliği amaçlayan Çin’in bu maksatla geliştirdiği önemli bir hamledir.

Çin, bu proje ile sadece yeni pazarlara ulaşmayı, üç kıta arasındaki ticareti geliştirmeyi değil, aynı zamanda bu geniş coğrafyada jeopolitik nüfuz alanını yaymayı da amaçlamaktadır. Çin’in küresel liderliği ele geçirmesi, büyük ölçüde bu mega projenin başarısına bağlıdır.

ABD, ÇİN'İN YÜKSELİŞİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Küresel güç mücadelesi içinde ABD, küresel liderliğini ve mevcut uluslar arası düzeni korumak amacı ile Amerikan üretimini artırmaya, ekonomisini güçlendirmeye çalışırken başlattığı ticaret savaşı kapsamında Çin mallarına vergi uygulayarak Çin ekonomisini zora sokmaya; ayrıca, söz konusu proje içindeki kritik bölgelerde sentetik terör örgütleri üreterek Çin’in yükselişini engellemeye çalışmaktadır.

Türkiye coğrafi konumu ile Asya’yı Avrupa ve Afrika ile buluşturmakta, Çin’e en kısa Avrupa ulaştırma yolu imkanını sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye, Akdeniz’den Pasifik’e uzanan deniz ulaştırma yolu üzerinde de önemli bir konuma sahiptir. Türkiye, coğrafyanın sağladığı avantaj ile Asya’ya sevk edilecek Avrupa malları, Avrupa’ya ve Afrika’ya sevk edilecek Çin malları için üretim üssü ve ticari terminal oluşturma yeteneğine de sahiptir.

Yirmi birinci yüzyılın kaderini belirleyecek bu önemli proje için Çin Asya kıtasında çoklu altyapı yatırımları başlatmıştır. Çin, tren hattını kullanarak Rusya üzerinden ticari mallarını aylardır Avrupa ülkelerine ulaştırmakta ve trenle ulaştırma denizden yapılan sevkin yarısı kadar zamanda gerçekleşmektedir.

COĞRAFYA KADERDİR…

Türkiye, coğrafyası ile söz konusu proje için önemli avantajlar sağlasa bile bilindiği kadarı ile bu kapsamda Çin ile birlikte planlanan ve icraata geçirilen önemli yatırımlar mevcut değildir. Bu durum aşağıdaki sorulara cevaplar aranmasına neden olmaktadır;

-Türkiye, yirmi birinci yüz yılın kaderini belirleyecek bu projenin önemini kavramış mıdır?

-Türkiye-Çin ilişkileri bu proje amacı ile birlikte hareket edebilme seviyesine yükseltilebilmiş midir?

-Türkiye, bu proje içinde yer almanın sağlayabileceği avantajların farkında mıdır?

-Türkiye, coğrafi konumunun bu proje kapsamında sağlayabileceği avantajları Çin’e anlatabilmiş midir?

-Türkiye-ABD ilişkileri Türkiye’nin bu proje içinde yer almasına engel midir?

-Türkiye’nin Uygur Türkleri ile ilgili politikası bu proje içinde Türkiye’nin yerini etkilemekte midir? Türkiye, Uygur Türklerinin haklarına ve çıkarlarına Çin ile ilişkileri gererek değil geliştirerek sahip çıkabileceğinin ve ABD’nin söz konusu projeyi engellemek için Çin’in Batı’ya açılmasını sağlayan Doğu Türkistan’ı istikrarsızlaştırmak amacı ile konuyu istismar edebileceğinin farkında mıdır?

Son söz; Coğrafya kaderdir. Ancak, kaderinizin iyi mi yoksa kötü mü olacağına siz karar verir siniz. Jeopolitik tercihlerle ilgilidir. Doğru veya yanlış tercihler ise kaderinizin belirleyicisidir.

Nejat Eslen

Odatv.com

Kaynak : http://odatv.com/turkiyeyi-nasil-etkileyecek-13101859.html

BİR CEVAP BIRAK